#Foresight2020

De HR-dienstverlener onder
de digitale sloophamer?

Foresight 2020

“In de Foresight 2020-reflectie proberen we een realistische inschatting te maken van de evoluties die een impact zullen hebben op de arbeidsmarkt en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor de arbeidsmarktdienstverlening van de toekomst. Onze visie delen we graag met u dus neem zeker even de tijd om onze publicaties door te nemen en het filmpje te bekijken.”

Paul Verschueren, Director Research & Economic Affairs bij Federgon.

De HR-dienstverlener onder
de digitale sloophamer?


Update Foresight 2020 - "De arbeidsmarkt 2020 - welke rol voor HR-dienstverleners?"

Midden 2015 publiceerde Federgon het ‘Foresight 2020’-rapport. In deze toekomstverkenning werden de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bestudeerd. Minder dan drie jaar na het onderzoek wordt duidelijk dat de impact van technologie in zowel HR als HR-beroepen steeds dominanter wordt en wellicht zelfs nog is onderschat. De belangrijkste evoluties spelen zich af op het vlak van Rekrutering & Selectie. In deze paper gaan we hier uitgebreider op in.


De toekomst is reeds
begonnen


De vraag is hoe de arbeidsbemiddeling van de toekomst er zal uit zien. We willen een realistische inschatting kunnen maken van de evoluties die een impact zullen hebben op de arbeidsmarkt en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor de arbeidsmarktdienstverlening van de toekomst.

In het eerste deel van deze paper worden de relevante tendensen en ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt gefilterd, vervolgens wordt de rol en de meerwaarde van arbeidsmarktdienstverleners in deze nieuwe context gedefinieerd. Het is belangrijk dat we als sector de dynamiek achter interessante evoluties begrijpen, en dat we kansen zien en grijpen. Het was in 2010 dat we ons een eerste maal positioneerden als de sector van de labour market makers. De term is vandaag actueler dan ooit. De private arbeidsmarktbemiddelaars zijn pioniers en geven de arbeidsmarkt van morgen mee vorm.


Een vooruitzicht van wat er te wachten staat
Slides van de presentatie 19/05/2015
Huis van de Toekomst (Vilvoorde)

Context van het onderzoek

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en wordt sterk beïnvloed door economische, ecologische, demografische en technologische ontwikkelingen. Ook de relatie werkgever-werknemer is de laatste jaren sterk geëvolueerd.

Het spreekt voor zich dat deze ontwikkelingen een belangrijke impact hebben, niet alleen op het werk van beleidsmakers maar ook op de activiteiten van arbeidsbemiddelaars en interne en externe HR-dienstverleners. Denk maar aan het toenemende belang van ‘levenslang leren’ en de groeiende vraag naar coaching en loopbaanadvies.

Hoe moeten we omgaan met alle nieuwe uitdagingen? Hoe moet de arbeidsmarkt zich aanpassen aan de recentste ontwikkelingen? Hoe strategisch zal HRM zijn in 2020? En zullen de recepten van vandaag nog gesmaakt worden in 2020?


“The foresight methodology is defined as a set of strategic tools for anticipating the fundamental uncertainty of the future, to become more prepared for diverse challenges with adequate lead time”.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek Foresight 2020 is gericht op het in kaart brengen van de belangrijkste trends op middellange termijn op de (Belgische) arbeidsmarkt. We willen begrijpen welke rol in 2020 zal weggelegd zijn voor beleidsmakers en HR-professionals alsook op welke manier economische, ecologische, demografische en technologische ontwikkelingen een impact zullen hebben op hun werkterrein.

Meer specifiek zullen de volgende onderzoeksvragen via deze studie beantwoord worden:

  • Welke relevante nationale en internationale socio-economische trends met tijdshorizon 2020 kunnen geïdentificeerd worden?
  • Wat is de impact van deze socio-economische trends op de arbeidsmarkt met tijdshorizon 2020?
  • Hoe zal het HRM evolueren ? En wat zal de rol en de potentiele meerwaarde zijn van arbeidsbemiddelaars/HR-dienstverleners op de arbeidsmarkt van de toekomst?

De studie Foresight 2020 wil een duidelijk antwoord formuleren op deze en andere vragen en moet zowel voor beleidsmedewerkers als voor HR-professionals een leidraad zijn om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van onze arbeidsmarkt in 2020.

Let's connect and share!

Heb je inhoudelijke vragen contacteer dan:


Paul Verschueren
Director Research & Economic Affairs

[email protected]

Heb je suggesties of wil je graag interessante studies over dit onderwerp delen, dan horen we dat graag!